Väitös materiaalitekniikan alalta, DI Janne Torkkeli

2017-08-22 12:00:00 2017-08-22 23:59:00 Europe/Helsinki Väitös materiaalitekniikan alalta, DI Janne Torkkeli Hiiliteräsputkien ja -painelaitteiden murtuminen etanolikäytössä. http://mecheng.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e77b372bccd6367b3711e7b6b4c3ac1f155b6e5b6e Otakaari 4, 02150, Espoo

Hiiliteräsputkien ja -painelaitteiden murtuminen etanolikäytössä.

22.08.2017 / 12:00
Luentosali 216, Otakaari 4, 02150, Espoo, FI

DI Janne Torkkeli väittelee 22.8.2017 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, aiheesta Raerajoja pitkin ja rakeiden läpi etenevä hiiliteräksen jännityskorroosio bioetanolissa. Väitöskirjan nimi on englanniksi Intergranular and transgranular stress corrosion cracking of carbon steel in fuel-grade ethanol. Väitöksen ala on koneenrakennuksen materiaalitekniikka.

Viime vuosina on pyritty vähentämään liikenteen päästöjä ja öljyriippuvuutta. EU:n tavoitteena on tuottaa 10 % liikenteen polttoaineista uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2020 mennessä.

Nykyinen polttoaineenjakelua varten rakennettu infrastruktuuri on pääasiassa valmistettu hiiliteräksestä. Bioetanoli ja riittävä määrä etanolia bensiinissä aiheuttaa hiiliteräkselle jännityskorroosiota, joka ilmenee materiaalin säröilynä ja murtumisena.  Tämä korroosioilmiö on rajoittanut bensiinin etanolipitoisuuden lisäämistä.

Väitöskirjassa kuvataan sitä, millaisissa etanoliolosuhteissa hiiliteräksen jännityskorroosio tapahtuu ja eroja erilaisten särönkasvumekanismien välillä. Lisäksi arvioidaan hitsausliitosten jännitystenpoistohehkutuksen vaikutusta jännityskorroosion estämiseksi.

Vastaväittelijät: Professori Roger C. Newman, University of Toronto, Kanada ja professori Sannakaisa Virtanen, Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nûrnberg, Saksa

Valvoja: Professori Hannu Hänninen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7497-9

Väittelijän yhteystiedot: Janne Torkkeli, janne.torkkeli@aalto.fi