Aalto University Digital Design Laboratory

ADD:issä tutkitaan, luodaan uutta, provosoidaan ja otetaan riskejä. Opiskelijat ja tutkijat kehittävät ADD:issä tulevaisuuden käytäntöjä suunnittelun, arkkitehtuurin, taiteen, koulutuksen ja liike-elämän alueille.

Aalto-yliopiston digitaalisen suunnittelun laboratorio eli ADD (Aalto University Digital Design Laboratory) on Insinööritieteiden korkeakoulun ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vuonna 2012 perustama tutkimusorganisaatio.

ADDssä kehitetään digitaalisia suunnittelu- ja valmistustekniikoita ja tutkitaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia tuottaa ratkaisuja, jotka ovat kaupallisesti toteuttamiskelpoisia, kulttuurin kannalta merkityksellisiä ja yhteiskunnallisesti arvokkaita. 

ADD:issä tutkitaan, luodaan uutta, provosoidaan ja otetaan riskejä. Opiskelijat ja tutkijat kehittävät ADD:issä tulevaisuuden käytäntöjä suunnittelun,  arkkitehtuurin, taiteen, koulutuksen ja liike-elämän alueille.

ADD edistää alojen välistä vuoropuhelua ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan ajattelun, tutkimuksen ja tuotannon kautta. ADD tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston eri laitosten sekä eri alojen yritysten, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Tila

ADDLAB on oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen tila, joka laajentaa yliopiston nykyisten ohjelmien toimintamahdollisuuksia. Käytössä oleva tila on teollisuushalli Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Otaniemen kampuksella.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.12.2015.